Kế hoạch tuyển sinh năm học 2018-2019

Thứ sáu - 29/06/2018 06:39
UBND QUẬN HÀ ĐÔNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG MAI II
     
Số: 03 /KH-THĐMII
         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                     Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc


Đồng Mai, ngày 28  tháng 5 năm 2018

                                               KẾ HOẠCH

Tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2018 – 2019
Căn cứ điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo thông tư 41/2010/TT-BGD-ĐT ngày 30/12/2010;
Căn cứ Công văn số 1352/SGD&ĐT-QLT ngày 13/4/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2018–2019;
Căn cứ Kế hoạch  số 164/KH-BCĐ ngày 11/5/2018  của Ban chỉ đạo tuyển sinh Quận Hà Đông ban hành  kế hoạch tuyển sinh  vào  các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2018–2019;
Trường Tiểu học  Đồng Mai II xây dựng  kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2018 - 2019 cụ thể như sau:
A. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
1. Mục đích
   - Huy động 100% trẻ sinh năm 2012 trên địa bàn phường  Đồng Mai ra lớp 1. Huy động 100% trẻ khuyết tật trên địa bàn phường ra lớp, 100% học sinh được học 2 buổi/ngày
          - Thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục trên địa bàn, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
          - Thực hiện tốt chủ truơng ba tăng, ba giảm: tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng tuyển sinh, tăng cường CSVC. Giảm HS trái tuyến, giảm số HS trên lớp, giảm số lớp trong trường.
2. Yêu cầu
 - Điều tra chính xác số trẻ trên địa bàn phường Đồng Mai theo tuyến được phân công  chuẩn bị vào lớp 1 năm học 2018-2019,  báo cáo về PGD kịp thời.
- Đảm bảo 100% học sinh học 2 buổi/ngày
- Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh thể hiện rõ: chỉ tiêu được tuyển, tuyến tuyển sinh, thời gian tuyển, hình thức tuyển sinh ( tuyển sinh trực tuyến và tuyển trực tiếp).
          - Thực hiện tuyên truyền phổ biến công khai các thông tin về công tác tuyển sinh của quận, của trường. Tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh và học sinh khi đến tuyển sinh.
          - Không thu bất kì khoản tiền nào trong thực hiện tuyển sinh.
B. NỘI DUNG
I. Chỉ tiêu tuyển sinh:
Năm học 2018-2019 , chỉ tiêu tuyển sinh của trường: 220 học sinh/5 lớp. Bình quân 44HS/Lớp.
Tổng số học sinh của trường 708 HS/ 18 lớp.
II. Tuyến tuyển sinh:
 Là học sinh thuộc tất cả các tổ dân phố 10,11,12,13,14,15,16,17,18 phường Đồng Mai.
III. Đối tượng:
- Học sinh có Hộ khẩu thường trú tại địa bàn tuyển sinh hoặc có giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an quận hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an phường.
- Độ tuổi dự tuyển: Trẻ 6 tuổi (năm sinh 2012) thuộc khu vực tuyển sinh của nhà trường, trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em ở nước ngoài về nước có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi từ 7 đến 9 tuổi.
IV. Hồ sơ dự tuyển
+ Đơn xin học (được in ra từ phần mềm )
+ Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;
+ Bản photo sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu xác nhận) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an quận hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an phường.
V. Phương thức tuyển sinh :
1. Phương thức: Trưc tuyến và trực tiếp.
2. Thời gian hướng dẫn cha mẹ học sinh thực hiện: Cha mẹ học sinh được hướng dẫn quy trình, thời gian đăng ký tuyển sinh cho con tại Đài truyền hình Hà Nội, hệ thống loa truyền thanh của Phường; được xem tại cổng thông tin điện tử của trường, tại bảng tin của trường, tại trụ sở UBND phường, trụ sở tổ dân phố nơi cư trú: từ 10 tháng 6 năm 2018. Cụ thể:
* Học sinh đã được cấp mã số:
- Số lượng trẻ sinh năm 2012 theo điều tra: 220 em thuộc các tổ dân phố từ tổ 10 đến tổ 18.
- Cha mẹ học sinh nhận mã số của con tại trường Mầm non đã tham gia học tập năm học 2017-2018: từ ngày 10/6/2018 đến ngày 12/6/2018.
- Cha mẹ học sinh được hướng dẫn quy trình, thời gian đăng ký tuyển sinh cho con tại Đài truyền hình Hà Nội, hệ thống loa truyền thanh của Phường; được đọc, xem tại cổng thông tin điện tử của trường, tại bảng tin của trường, tại trụ sở UBND phường, trụ sở nhà văn hóa tổ dân phố nơi cư trú: từ ngày 10/6/2018.
- Nếu CMHS có đủ điều kiện về công nghệ thông tin (năng lực hiểu biết; có trang bị máy tính, IPAD, máy tính bảng….): cha mẹ học sinh truy cập trang web http://tsdaucap.hanoi.gov.vn.
- Nếu CMHS không có đủ điều kiện về công nghệ thông tin: Đến địa điểm có máy tính kết nối internet hoặc đến trực tiếp trường Tiểu học Đồng Mai II tại phòng  Họp Hội đồng  - tầng 1  để đăng ký tuyển sinh trực tuyến trong các ngày từ 15/6 đến 18/6.
Nhà trường cử  4 đ/c giáo viên,  nhân viên hỗ trợ
 
+ Nguyễn Minh Sinh  
+ Đỗ Lệ Huyền  
          Quy trình đăng ký : theo thông báo đính kẻm
* Học sinh chưa được cấp mã số:
- Đối với học sinh học tại các trường mầm non thuộc thành phố Hà Nội: Gia đình đến trường Mầm non học sinh đã học năm học 2018-2019 để được hướng dẫn làm thủ tục cấp mã số.
- Đối với học sinh học tại các trường ngoài Thành phố Hà Nội, CMHS mang hồ sơ trực tiếp tới nhà trường để đăng ký tuyển sinh trong thời gian tuyển sinh bổ sung (từ 16/7/2017 đến 20/7/2018)
VI. Thời gian tuyển sinh:
 
  1. Thời gian, địa điểm đăng ký tuyển sinh trực tuyến :
1.1. Thời gian
Đăng ký tuyển sinh trực tuyến: từ ngày 15/6/2018 đến ngày 18/6/2018 (Buổi sáng: từ 8h00 đến 11h30; Buổi chiều: từ 14h00 đến 17h00)
1.2. Địa điểm đăng ký tuyển sinh trực tuyến
+ Tại nhà nếu cha mẹ học sinh có điều kiện thực hiện
+ Tại Họp Hội đồng  - tầng 1  để đăng ký tuyển sinh trực tuyến trong các ngày từ 15/6 đến 18/6 (có nhân viên nhà trường hỗ trợ)
1.3. Địa chỉ liên lạc khi cần được hỗ trợ:
Theo biểu 1- bảng phân công trực hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến của trường.
2. Thời gian, địa điểm  nhận hồ sơ  đăng ký tuyển sinh:
- Thời gian: Các ngày trong tuần (Buổi sáng: từ 8h00 đến 11h30; Buổi chiều: từ 14h00 đến 17h00 - trừ thứ bảy, chủ nhật)
+ Từ ngày 01/7/2018 đến 15/7/2018 nhận và xét  hồ sơ học sinh đúng tuyến
+ Từ ngày 16/7/2018 đến 20/7/2018 nhận và xét  hồ sơ bổ sung (nếu có)
- Địa điểm nộp hồ sơ :
Tại phòng Họp Hội đồng  - tầng 1  để đăng ký tuyển sinh trực tuyến trong các ngày từ 15/6 đến 18/6.
          C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
I. Phân công trách nhiệm:
 
  1. Hội đồng tuyến sinh:
           - Quản trị hệ thống mạng:
              Phạm văn Tuấn
- Hướng dẫn CMHS về công tác tuyển tinh trực tuyến:
 + Nguyễn Minh Sinh
           + Đỗ Lệ Huyền
           + Nguyễn Thị Minh Sơn
- Tiếp nhận đăng ký tuyển sinh trên hệ thống trực tuyến
            + Phạm văn Tuấn
          - Cập nhật hồ sơ cho học sinh đăng ký tuyển sinh trực tuyến đối với  những trường hợp gia đình học sinh không có đủ điều kiện về công nghệ thông tin.
+ Phạm Văn Tuấn
+ Đỗ Lệ Huyền
- Báo cáo về Phòng GD&ĐT số liệu  và danh sách đăng ký tuyển sinh trực tuyến:
+ Phạm Văn Tuấn
+ Nguyễn Thị Minh Sơn
2.Trách nhiệm của từng thành viên trong Hội đồng tuyển sinh:
2.1. Ông Nguyễn Đình Cư  - Hiệu trưởng –  Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường.
- Chỉ đạo và triển khai thực hiện 3 công khai theo Thông tư 09/2009 của Bộ GD&ĐT
- Xây dựng, trình Phòng GD&ĐT phê duyệt kế hoạch, thông báo tuyển sinh của trường Bàn giao mã số cho học sinh.
- Thông báo, công khai, tuyên truyền: Kế hoạch, Thông báo tuyển sinh của trường  đã được PGD&ĐT phê duyệt đến cha mẹ học sinh và các lực lượng xã hội
- Tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh của trường năm học 2018- 2019 đúng quy định.
- Phân công, kiểm tra giám sát, đánh giá, đôn đốc các thành viên của ban tuyển sinh thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ, đúng quy định nhiệm vụ được phân công.
- Chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên về công tác tuyển sinh của đơn vị.
2.2. Phó chủ tịch Hội đồng tuyển sinh
* Phạm Văn Tuấn  – Phó Hiệu trưởng
- Hướng dẫn CMHS truy cập thông tin thực hiện tuyển sinh trực tuyến. Hỗ trợ CMHS tuyển sinh trực tuyến.
- Thu hồ sơ trực tiếp, đối chiếu với danh sách tuyển sinh trực tuyến trong ngày trực
- Tổng hợp báo cáo hàng ngày
- Tổng hợp báo cáo danh sách học sinh đã tuyển theo thời gian quy định  
* Đỗ Lệ Huyền – Tổ trưởng chuyên môn tổ 1.
- Hướng dẫn CMHS truy cập thông tin thực hiện tuyển sinh trực tuyến. Hỗ trợ CMHS tuyển sinh trực tuyến.
- Thu hồ sơ trực tiếp, đối chiếu với danh sách tuyển sinh trực tuyến trong ngày trực
- Tổng hợp báo cáo hàng ngày
- Tổng hợp báo cáo danh sách học sinh đã tuyển theo thời gian quy định  
II. Chế độ báo cáo:
- Từ 1/6 đến 4/6 nghiên cứu kế hoạch tuyển sinh.  Xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2017-2018
- Duyệt kế hoạch tuyển sinh : từ 5/6/ đến 10/6 (theo lich của PGD)
- Giao mã số đăng kí tuyển sinh lớp 6 cho CMHS: từ 10/6 đến 12/6/2018
- Từ 11/6 niêm yết thông báo tuyển sinh tại trụ sở các tổ dân phố, bảng tin của nhà trường. Đọc qua hệ thống đài truyền thanh phường, công khai trên trang  Web của trường.
- Từ ngày 15/6/2018 thực hiện hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến cả 3 cấp học
- 1/7 đến 15/7/2018 nhận, xét duyệt hồ sơ học sinh đúng tuyến theo quy định
- Ngày 17/6/2018 báo cáo nhanh về PGD đề nghị tuyển bổ sung (nếu còn chỉ tiêu).
- Ngày 19,20 /7/2018 nhận hồ sơ học sinh bổ sung (nếu được duyệt)
- Ngày 21/7/2018 Báo có chính thức về PGD
 
Trên đây là kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 của trường Tiểu học Đồng Mai II quận Hà Đông năm học 2018 – 2019,trong quá trình thực hiện, khi có những vấn đề vướng mắc, liên hệ trực tiếp với Hiệu trưởng theo số điện thoại 0984194614 để có sự chỉ đạo,  giải quyết kịp thời./.

 
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT quận HàDDoong (để phê duyệt)
- UBND phường (để phối hợp)
- Các bộ phận nhà trường; (để thực hiện);
- Lưu: VT, NV, ...
HIỆU TRƯỞNG
 

(Đã kí)Nguyễn Đình Cư
   

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây